Nauczyciele

Dyrektor

mgr Ewa Płosarek

matematyka kl. IV, V

mgr Agata Borowiec

wychowawca kl. IV

wychowanie fizyczne kl. IV-VIII
zajęcia świetlicowe

ks. Rafał Grochala

religia oddział przedszkolny i kl. I-VIII

mgr Agnieszka Korycka

wychowawca kl. I

przyroda kl. IV
geografia kl. V-VIII
edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Korycka

wychowawca kl. VIII

język polski kl. VI-VIII
opiekun SK PCK

mgr Martyna Łabęcka

wychowawca kl. VI

fizyka, chemia kl. VII-VIII
matematyka kl. VI-VIII
opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

mgr Elżbieta Pająk

oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna

mgr inż. Urszula Papis

biologia kl. V-VIII
w.d.ż kl. IV-VIII
pedagog szkolny

Małgorzata Pawlina

wychowawca kl. VII

język angielski kl. I, III-VIII

mgr Elżbieta Sieradzka

wychowawca kl. III

edukacja wczesnoszkolna kl. III

mgr Kazimiera Smagowska

wychowawca kl. II

edukacja wczesnoszkolna kl. II
informatyka kl. I-VIII

mgr Justyna Szabla

historia kl. IV-VIII
w.o.s kl. VIII
informatyka kl IV-VIII
technika kl. IV-VI
język angielski kl. II
zajęcia świetlicowe
administrator strony internetowej

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁUDNIE

Kłudno 83, 26 – 415 Klwów,
tel. (48) 671 01 83,
e-mail: pspkludno@interia.pl