Historia szkoły

Obecny budynek szkoły w Kłudnie oddano do użytku 1 września 1970r. Dyrektorem placówki był wówczas Józef Wrzesień wraz z siedmioosobowym gronem pedagogicznym.

Jest to duży jednopiętrowy budynek z sanitariatami na obydwu kondygnacjach, z przestronną kuchnią i jej zapleczem, z przestronnymi korytarzami (na dolnym znajduje się parkiet- służy za salę gimnastyczną).

Budynek posiada obecnie 6 sal lekcyjnych (4 na piętrze i 2 na parterze), ponadto: świetlicę, bibliotekę, szatnię na parterze, pomieszczenia małe na; akcesoria sportowe, archiwalne i techniczne, oraz kancelaria dyrektora i pokój nauczycielski.

W 1970 roku szkołę we wrześniu rozpoczęło 123 uczniów. Należy jednak wspomnieć, że szkoła w Kłudnie istniała od 1934 roku w prywatnych pomieszczeniach Kłudna i krótko w sąsiadującej z Kłudnem – Głuszynie.

Na początku była jedna nauczycielka, która uczyła wszystkich przedmiotów. Nazywała się Anna Kara (lub Kaza), jedna z wiejskich “siłaczek”, organizująca naukę wśród środowiska wiejskiego od jednego oddziału począwszy w jednej wynajętej wiejskiej izbie. Potem z biegiem lat powiększała się liczba oddziałów, uczniów, izb lekcyjnych i kadry nauczycielskiej. Naukę w szkole (tj. w wynajętych pomieszczeniach od gospodarzy), często w okresie zimowym przerywano ze względu na brak opału do ogrzania izb lekcyjnych.

W latach II wojny światowej “szkoła” działała “jawnie” w oparciu o niemieckie wytyczne, oraz potajemnie na tzw. “kompletach”. W szkole Niemcy zakazali nauki historii.

Przerwę w nauce przyniósł niespokojny rok 1944. Po latach okupacji szkoła wznowiła swą działalność w prywatnych kwaterach. Dopiero ofiarność mieszkańców i ich zaangażowanie zaowocowało wybudowaniem w 1970 roku dużego gmachu szkolnego, w ramach tzw. “tysiąclatki”. Nauka odbywała się w systemie porannych lekcji z ośmioma klasami (tj. od kl. I- VIII).

Obecnie jest to budynek ocieplony z żółtą elewacją. Wymieniono wszystkie otwory okienne i drzwiowe, pokryto nowy dach. Wyposażono salę w dziesięć komputerów z dostępem do internetu.

Na przełomie lat 1934 – 1970 r. gdzie szkoła mieściła się u prywatnych właścicieli Kłudna i Głuszyny, pięciu nauczycieli pełniło funkcje kierownicze. Byli to: Anna Kara (lub Kaza), Franciszek Pełka, Amelia Jąder, Jan Dąbrowski, Józef Wrzesień .

Następne lata to zmiana w systemie oświaty. Dotychczasowy kierownik szkoły zyskuje status dyrektora. W latach 1970- 2006r. funkcję dyrektora w szkole w Kłudnie pełnili:

  • Józef Wrzesień- Zbiorcza Szkoła w Kłudnie
  • mgr Pelagia Anna Sobczyk – Zbiorcza Szkoła w Kłudnie, ze zmianami
  • mgr Jadwiga Łomża –Publiczna Szkoła w Kłudnie
  • mgr Emilia Wojdyła – Publiczna Szkoła w Kłudnie
  • mgr Ewa Płosarek.- Publiczna Szkoła w Kłudnie

Obecnie jest to samodzielna jednostka nosząca nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej.
Jest to szkoła sześcioklasowa z Oddziałem Przedszkolnym, gdzie obowiązek szkolny spełniają sześciolatki i nieobowiązkowo pięciolatki.

W szkole razem z oddziałem przedszkolnym uczy się 96 uczniów.

Dyrektorem jest mgr Ewa Płosarek z 11-sto osobowym gronem pedagogicznym.

Językiem obcym obecnie jest język angielski. Istnieje biblioteka i nauka religii, nauczana przez ks. Rafała Grochalę. Uczniowie rozwijają swe zainteresowania w różnych kółkach przedmiotowych, sportowych i organizacjach. Mają też osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Opracowała mgr Teresa Kopczyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁUDNIE

Kłudno 83, 26 – 415 Klwów,
tel. (48) 671 01 83,
e-mail: pspkludno@interia.pl