Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kłudnie w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Patrycja Poterała kl. VIII
Zastępca: Oliwia Durka kl. VII
Skarbnik: Mateusz Stańczyk kl. VIII
Sekretarz: Joanna Anteczek kl. VIII

Sekcja sportowa:
 Szymon Fijołek kl. VIII
 Patryk Polny kl. VIII
 Daniel Wójcik kl. VIII

Sekcja rozrywkowa:
 Michał Czarny kl. VII
 Dawid Nowakowski kl. VII

Sekcja dekoracyjna:
 Joanna Anteczek kl. VIII
 Weronika Rokicka kl. VII

Opiekun Samorządu: Martyna Łabęcka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

na rok szkolny 2019/2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłudnie

Cele Samorządu Uczniowskiego:
• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
• Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:
Wrzesień
• Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Kłudnie
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata” w naszej szkole
• Obchody Dnia Chłopaka – apel okazjonalny, gazetka, imprezy klasowe

Październik
• II Ogólnopolski Dzień Tornistra – ważymy tornistry (1 października)
• Obchody Światowego Dnia Uśmiechu (5 października)
• Dzień Edukacji Narodowej – uroczysty apel, wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14 października)
• Zapalenie zniczy na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki. Wyjazd na cmentarz, poznanie historii najstarszych nagrobków.

Listopad
• Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu (11 listopada)
• Obchody Dnia Życzliwości (21 listopada)
• Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)
• Andrzejki – wróżby, konkursy z nagrodami, dyskoteka szkolna
• Ogłoszenie konkursu na ,,Najładniejszą gazetkę klasową, bożonarodzeniową”
Grudzień

• Mikołajki – organizacja wycieczki
• Obchody Dnia Praw Człowieka (10 grudnia)
• Wigilie klasowe
• Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najładniejszą gazetkę klasową, bożonarodzeniową”

Styczeń
• Dzień Sprzątania Biurka i Ławki Szkolnej (14 stycznia)
• Obchody Selfie Day (16 stycznia)
• Dzień Wszystkich Fajnych (17 stycznia)
• Dzień Babci i Dziadka – gazetka, apel (26 stycznia)
Luty
• Dzień Pozytywnego Myślenia (2 luty)
• Choinka Noworoczna – bal karnawałowy
• Tłusty Czwartek – pączki dla wszystkich (28 luty)
Marzec
• Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 marca)
• Światowy Dzień Liczby Pi (14 marca)
• Powitanie wiosny – ognisko (21 marca)
• Światowy Dzień Wody (22 marca)
• Wiosenne sprzątanie w klasach

Kwiecień

• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia)
• Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)
• Światowy Dzień Zdrowia – przygotowanie zdrowej żywności (7 kwietnia)
• Obchody Dnia Czekolady (12 kwietnia)
• Dzień Rowerowy (19 kwietnia)
• Obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia)
• Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku i wyjazd do schroniska
Maj
• Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi
• Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja
• Dzień Europy (5 maja)
• Dzień Polskiej Niezapominajki (15 maja)
• Noc w szkole – integracja międzyklasowa

Czerwiec
• Dzień Dobrej Oceny (3 czerwca)
• Szkolny piknik rodzinny
• Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2019/2020 – sporządzenie sprawozdania
• Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Cały Rok
• Rozpowszechnianie informacji związanych ze zbliżającym się ważnym wydarzeniem poprzez przyklejanie kartek informacyjnych (np. ważne daty, tabliczka mnożenia) na szkolnych korytarzach
• Uczniowskie korepetycje – wzajemna pomoc uczniom z problemami w nauce
• Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek
• Dbałość o wystrój korytarza szkolnego, gazetka informacyjna
• Praca na rzecz szkoły
• Umieszczanie na stronie internetowej ciekawostek z życia społeczności szkolnej
• Kolorowa szkoła – ubieranie się wszystkich uczniów szkoły w dany kolor związany z ciekawym dniem, np. Walentyntki na czerwono, Dzień Ziemi na zielono..
• Dowcip tygodnia
• Zbiórka plastikowych korków
• Zbiórka zużytych baterii

Wolontariat

• Fundacja „Szkoło Pomóż i Ty” – zbiórka pieniędzy
• „Karma dla zwierząt” – zbiórka karmy dla schroniska
• Przedświąteczna pomoc dla ubogich rodzin w naszej gminie – zbiórka produktów żywnościowych
• „Góra Grosza” – akcja zbierania monet
• „Pomoc Afryce” – zbiórka pieniędzy
• „Książka dla szkoły” – zbiórka książek do szkolnej biblioteki
• Zbiórka plastikowych korków – pomoc chorym dzieciom

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁUDNIE

Kłudno 83, 26 – 415 Klwów,
tel. (48) 671 01 83,
e-mail: pspkludno@interia.pl