Pracownia komputerowa

Współczesna szkoła nie może obejść się bez nowoczesnej pracowni komputerowej, w której tak chętnie poznajemy tajniki obsługi komputera i uczymy się wykorzystywać technologię komputerową do zdobywania wiedzy i do zaprezentowania swoich umiejętności.

Na koniec roku szkolnego 2007/2008 nasza szkoła otrzymała nową pracownię komputerową, pozyskaną w ramach ogólnopolskiego programu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownia przeznaczona jest dla uczniów do zajęć dydaktycznych. Jest tu 10 stanowisk wyposażonych w komputery PC połączone siecią LAN zarządzaną przez wewnętrzny serwer. Komputery mają stały dostęp do Internetu. Na wszystkich stanowiskach zainstalowane jest oprogramowanie Microsoft Office.

W pracowni znajduje się również projektor, komputer przenośny, skaner i drukarka sieciowa, dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość korzystania z technik informatycznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁUDNIE

Kłudno 83, 26 – 415 Klwów,
tel. (48) 671 01 83,
e-mail: pspkludno@interia.pl