Szkolne Koło PCK

 

Plan pracy Szkolnego Koła PCK
opiekun – mgr Dorota Korycka

Lp. Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Zebranie organizacyjne:

·     wybór zarządu i członków sekcji sanitarno-medycznej

·     składki członkowskie

·     omówienie planu pracy na rok 2017/2018

wrzesień opiekun
2. Rozdanie nowym członkom legitymacji członkowskiej.
Uzupełnienie apteczki szkolnej w brakujące leki i środki opatrunkowe.
Zorganizowanie dyżurów sanitarnych·     udzielanie doraźnej pomocy poszkodowanymPogadanka o historii, pracy i zadaniach PCK.Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Konkurs dla klas młodszych „Młodzi przyjaciele Ziemi”

Stała opieka nad kącikiem PCK.

wrzesień

cały rok

Opiekun, członkowie
3. Pogadanka o bezpieczeństwie ruchu drogowego – gazetka tematyczna.

Prelekcja na temat turystyki pieszej i rowerowej.

Ochrona zdrowia i zachowania zasad zdrowego żywienia i higieny osobistej.

– 25 października „ Dzień Młodzieży PCK”.

Odszukanie miejsc pamięci narodowej, grobów żołnierzy z okresu ostatniej wojny przed świętem zmarłych i uporządkowanie ich.

październik Opiekun, członkowie
4. Pogadanka o nałogach i uzależnieniach

·     gazetka „Alkoholizm chorobą społeczną”.

Dni honorowego krwiodawstwa w Polsce 22-26 listopada

·     gazetka „Krew darem życia”.

Dzień bez papierosa 1 grudnia

·     palenie papierosów a choroby cywilizacyjne

·     gazetka „Szkodliwość palenia papierosów”.

listopad Opiekun

sekretarz PCK

5. Boże Narodzenie czasem szczęścia i pokoju dla każdego:

·     włączenie się do zorganizowania Wigilii dla osób samotnych (program artystyczny, dekoracja, poczęstunek),

Pamiętajmy o zwierzętach – dokarmianie zimą.

grudzień Opiekun, członkowie
6. Pogadanka o AIDS (gazetka informacyjna).

Dyskoteka karnawałowa dla członków SK PCK.

Sporty zimowe-gazetka informacyjna:

·     Ruch to zdrowie

·     Bezpieczne zabawy zimowe.

styczeń, luty Opiekun, członkowie
7. Pierwsza pomoc przedlekarska – szkolenie (pielęgniarka)

·       Udzielanie pierwszej pomocy przy złamaniach i skaleczeniach, oparzeniach, odmrożeniach.

marzec Opiekun,
pielęgniarka
8. Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej – gazetka informacyjna „Dbaj o zęby”.

Dzień służby zdrowia – 7 kwietnia

Wywiad z higienistką szkolną, lekarzem, dentystą.

– „Młodzi przyjaciele Ziemi” – konkurs ekologiczny

kwiecień Opiekun, członkowie
9. Tydzień PCK – maj.

Udział członków SK PCK w VII Powiatowym Przeglądzie Kultury Młodzieży Czerwonokrzyskiej w Przysusze.

Święto Polskiej Niezapominajki

·     ochrona środowiska naturalnego – prelekcja

·     gazetka „Kocham przyrodę i dbam o środowisko naturalne”

·     „Z ekologią na ty” – konkurs z SU.

maj Opiekun, członkowie
10. Dzień Sportu w naszej szkole – konkurs organizowany z SU.

Sport latem – aktywny wypoczynek.

Opieka nad ludźmi starszymi, schorowanymi, odwiedzanie i pomoc.

Bezpieczeństwo na wakacjach.

czerwiec

cały rok

Opiekun, członkowie
11. Przeprowadzenie szkolnego konkursu czystości. I i II półrocze Opiekun, członkowie sekcji sanitarno- medycznej
12. Organizowanie dyskotek dochodowych (pieniądze przeznaczone na potrzeby koła). cały rok Opiekun, członkowie
13. Podsumowanie całorocznej pracy. czerwiec Opiekun, przewodniczący

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁUDNIE

Kłudno 83, 26 – 415 Klwów,
tel. (48) 671 01 83,
e-mail: pspkludno@interia.pl