„Ciszą cmentarną ukołysani z dala od życia i znoju dobiwszy wreszcie cichej przystani odpoczywają w pokoju”

W listopadzie wspominaliśmy naszych bliskich. Uczniowie klasy VI pod kierunkiem nauczycieli przygotowali wieczór poetycki. W apelu wykorzystano m.in. wiersze W. Szymborskiej, J. Twardowskiego, M. Panister i piosenki M. Rodowicz (Niech żyje bal) T. Woźniaka(Zegarmistrz światła) R. Rynkowskiego (Szczęśliwej drogi już czas) S. Krajewskiego (Biały krzyż, Nie spoczniemy). Ten dzień nostalgii i zadumy uświetniły słowa Jana Pawła II:” Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą nadzieją i miłością.” I chociaż …

Już jestem uczniem…

23 października  pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie. To wspaniała i symboliczna chwila. Piękna dekoracja i odświętnie ubrane dzieci uświetniły nastrój tego niezwykłego dnia.   Uczniowie klasy drugiej przywitali pierwszaków wierszem i piosenką a mali bohaterowie mieli wiele trudnych zadań do wykonania. Jednym z nich było wypicie” duszkiem” soku cytrynowego. Wszyscy spisali się świetnie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie wprowadzono Poczet …

,,Przyroda zasługuje na to, aby ją chronić, bez niej nie będziemy mogli żyć.’’

Maria Sobczak – laureatka II miejsca w konkursie pt. ,,Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju’’ zorganizowanym przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu. Wyróżnienie w tymże konkursie otrzymała również Aleksandra Jędrasik. Wyróżnione wiersze znajdują się tutaj.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W KŁUDNIE

Kłudno 83, 26 – 415 Klwów,
tel. (48) 671 01 83,
e-mail: pspkludno@interia.pl